ტესტი ზოგადი კითხვებით, ტესტი მოიცავს 10 შეკითხვას.

ტესტი ზოგადი კითხვებით II ნაწილი 10 შეკითხვა, 4 სავარაულდო პასუხი. ფასდება 100 ქულით.

15 კითხვიანი ტესტი (რთული ვარიანტი), ტესტი მოიცავს 4 სავარაულდო პასუხს, წარმატებებს გისურვებთ.

ტესტში შესულია ზოგადი კითხვები. არის 10 შეკითხვა, თითო შეკითხვა ფასდება 1 ქულით.

საშუალო დონის 10 კითხვა ისტორიიდან